ÚVOD

„Naslouchej svému tělu,  věnuj čas sám sobě.“

„Užij si příjemný dotyk, dopřej si radost a uvolnění.“